Karato Ryou


(actor)
1996. Yami no purple eye (TV)
1997. Gensou Midnight (TV series) "Kaibutsu tachi no yoru"
2014. Juhou 2405: Watashi ga shinu wake, Gekijou-ban