Honto ni atta! Noroi no Video 54 (DVD)

trans. There is really cursed video! 54

Nippon Skyway & Pal kikaku, 2013.8.2, Color

Director: Iwasawa Hiroki
Writers: Iwasawa Hiroki
Oshiki Daisuke
Music: Iida Gentarou
Bon
Cast: Nakamura Yoshihiro(I) ... narrator
DVD: Broadway, BWD-2470 (2013.8.2)
Series: See "Honto ni atta! Noroi no Video".