Honto ni atta! Noroi no Video 53 (DVD)

trans. There is really cursed video! 53

Nippon Skyway & Pal kikaku, 2013.7.5, Color

Director: Iwasawa Hiroki
Writers: Iwasawa Hiroki
Oshiki Daisuke
Music: Iida Gentarou
Bon
Cast: Nakamura Yoshihiro(I) ... narrator
DVD: Broadway, BWD-2462 (2013.7.5)
Series: See "Honto ni atta! Noroi no Video".