Kasanegafuti


2011.9.3, Color, 27 mins., an independent film

Director: Nishiyama Youichi
Based on the kaidan-banashi:
"Shinkei Kasanega-fuchi" by San'yuutei Enchou I
Photo: Ashizawa Akiko
Cast: Miyata Aki
Suzuo Keita
Nakui Mana
Naiki Eiji