Shougeki file: Nippon no kowaai onnnatachi (DVD)

trans. Schoking file: Frightful women in Japan
Eps. 1 "Hakui no akuma" (trans. Devils in white)
Eps. 2 "Furin no daishou" (trans. Compensation for adultery)
Eps. 3 "Kinjirareta asobi" (trans. A forbidden play)

2011.11.28, Color, 80 mins.

Director: Nagae Jirou
Cast: Tatsumi Yui ... Yumiko (Eps 1)

Kuribayashi Riri ... Yamamura Mika (Eps 2)
Shibata Akira ... Ueda Yuusuke (Eps 2)
Morita Aki ... Ueda Kaori (Eps 2)
Takahashi Genta ... Takahashi (Eps 2)

Yoshino Tomomi ... Yokokawa Ayako (Eps 3)
Izumi Tomochika ... a police detective (Eps 3)
Nakano Arisa ... Nakase Kanami (Eps 3)
Kikuchi Momoko ... Nonaka Hiromi (Eps 3)
Sugimoto Chou ... Arai a teacher (Eps 3)

DVD: Midship, MPD10221 (2011.10.28)