Tatsumi Yui


(actress)
2011. Shougeki file: Nippon no kowaai onnnatachi (DVD)
2012. Drum Limit: Ana (DVD)
2012. Hyakunichi no setsuna: Kindan no koi