Noroi no saito 2 (DVD)

trans. Cursed site 2

Eps.1 "Noroi no saito sakuseisha" (trans. Cursed site maker)
Eps.2 "Shinkai no torii" (trans. A torii at the deep sea)
Eps. 3 "Kuro techou" (trans. A black notebook)
Eps. 4 "Shisha no burogu" (trans. A blog of the dead)
Eps. 5 "Sanae"


2011.10.7, Color, 60 misn.

Producers: Harie Hajime
Suzuki Wataru
Miyata Seiya
Isoda Shuuichi
Director: Iwasawa Hiroki
Writer: Iwasawa Hiroki
Cast: Furukawa Konatsu (Eps.1)
Miyagino Nami (Eps. 2)
Mochizuki Shuusei (Eps. 3)
Sagesaka Emika (Eps. 4)
Satou Sakura (Eps. 5)
DVD: Bloadway, BWD-2143 (2011.10.7)
Series: "Noroi no saito (DVD series)"