Shinrei idol Yuureiko: The Kourin

trans. Spritual Idol Yuureiko: The Descent
Mizunet TV, 2012.1.7, Color. 25 mins.

Director: Mizune T
Cast: Takizawa Shiori
Okada Goichi
Shokatsu Yokuryuu
Mizune T
Plot: Yureiko chan - She is a high school girl who can wath and talk with ghosts. Crew began to report her. [mockumentary]
DVD: [Tokyo shinrei night: Idol kyoufu densetsu] Trans World Associates (2012.1.7, c/w "Jushin: Shinrei toshi densetsu")