Ayashiki bungou kaidan: Hana (TV)

trans. Bewiching ghost stories by great writers: A nose

aka. THE NOSE


NHK, 2010.8.25, Color

Producers: Oshida Kousuke
Matsuno Emiko
Director: Lee Sang-Il
Based on the short novel:
"Hana" by Akutagawa Ryuunosuke
Writer: Lee Sang-Il
Photo: Kasamatsu Norimichi
Music: Ootomo Yoshihide
Cast: Matsushige Yutaka
Igawa Haruka
Koyama Satsu
Tamura Taijirou
Jitsunashi Satoru
Itou Shuuko
Morishita Yoshiyuki
Kudou Hiroshi
Kawaya Secchin
Ono Toshiki
Nishijima Kazuya
Matsumoto Kiyomi
Series: See "Ayashiki bungou kaidan (TV series)".


Your Rate: