Kokkuri

(8.833=53/6 voters)

a.k.a. Kokkuri-san

Nikkatsu & Funai, 1997.05.21, Color, Stereo, 87mins.

Director: Zeze Takahisa
Writers: Zeze Takahisa
Izuchi Kishuu
Photo: Ueno Shougo
Music: Yasukawa Gorou
Cast: Yamatsu Ayumi
Shimada Hiroko
Ishikawa Moe
Aoshima Saki
Nakae Futoshi
Suenaga Haruka
Sano kazuhiro
Itou Takeshi
Kawase Youta
Jitsunashi Satoru
Tamura Takahiko
Asano Midori
Iida Noriko
Furukawa Rika
Kim Kumija
Plot: Mio who is seventeen years old is working as DJ by the name of Michiru secretly. One night, she speaks to the listners to do the spiritual magic named Kokkuri-san. Masami ask her friends Hiroko and Mio to do Kokkuri-san. Kokkuri-san tells that Mio will be died till next month.
Keywords: Kokkuri-san, Possession
Video: HRS Funai, Z158V001, 15800 yen


Your Rate: