Kaidan yonaki dourou

(7=7/1 voter)
trans. Ghost Story of Night-Crying Lantern

Daiei, 1962.06.24, B&W, 73mins.

Producer: Takamori Tomio
Director: Tasaka Katsuhiko
Writer: Inuzuka Minoru
Photo: Honda Heizou
Music: Takahashi Han
Cast: Nakamura Ganjirou ... Tomezou
Nawa Hiroshi ... Yunosuke
Fujiwara Reiko ... Okinu
Kobayashi Katsuhiko ... Matasaburou
Oomi Teruko ... Oharu
Tachibana Kimiko(I) ... Osuga
Kobayashi Kanae ... Omasu
Koyanagi Keiko ... Oasa
Takamori Chizuko ... Okayo
Yokoyama Fumihiko
Horikita Yukio ... Torahachi
Nanjou Shintarou ... Hachigorou
Plot: Matasaburou, who was a prodigal son, planed that he would pretend to be dead and swindle the money from his parents as an obituary gift. So he asked Yunosuke for help. Matasaburou lay into a coffin, and Yunosuke held his funeral and buried the coffin. Though Yunosuke must dig the coffin soon according to plans, but he didn't so. Because he made his mind that he would leave Matasaburou to his fate and seize Okinu, Matasaburou's beautiful wife. Yunosuke had gotten Okiku. Next morning, Yunosuke met Matasaburou who should be dead.
Keyword: Grudge Ghost
Video: Tokuma, HTH-1206, 3689 yen


Your Rate: