Yokoyama Fumihiko


(actor)
1951. Tetsu no tsume (1951)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1958. Hakuja komachi
1960. Ooe-yama Shuten-douji (1960)
1962. Kaidan yonaki dourou