Kaidan Kasanegafuchi (1957)

(9.5=19/2 voters)
trans. Kasanegafuchi Ghost Story
a.k.a. GHOSTS OF KASANE SWAMP

Shin-Toho, 1957.07.10, B&W, Monaural, 66mins.

Producers: Ookura Mitsugu
Tsuda Katsuji ... planner
Director: Nakagawa Nobuo
Based on the kaidan-banashi:
"Shinkei Kasanegafuchi" by San'yuutei Enchou I
Writer: Kawauchi Kouhan
Photo: Hirano Yoshimi
Music: Watanabe Chuumei
Other: Ishikawa Gikan ... assitant director
Cast: Wakasugi Katsuko ... Toyoshiga (Orui)
Wada Takashi ... Fukami Shinkichi
Kitazawa Noriko ... Ohisa
Tanba Tetsurou ... Oomura
Hanaoka Kikuko
Abe Sumiko
Nakamura Akira ... Fukami Shinzaemon
Yokoyama Unpei
Miyata Fumiko ... Fusae
Tahara Chisako
Misaki Youji
Kawabe Shuuji
Kokonoe Kyouji
Sayama Yukio
Nozaki Yoshihiko
Ishikawa Rei
Hamano Keiko
Takada Sachiko
Banri Masako
Murano Eiko
Tsuji Yuuko
Yamaguchi Takashi(II)
Murayama Kyouji
Aratsu Kunio
Miya Kouichi
Kawai Eijirou
Plot: See "Kasanegafuchi".
Keyword: Grudge Ghost
Video: Clarion
DVD: Beam Entertaunment, BIBJ-1303, 4800 yen (2000.9.25) (with Trailer)


Your Rate: