Tsuda Katsuji


(producer)
1957. Kaidan Kasanegafuchi (1957)
1958. Kenpei to yuurei
1959. Onna kyuuketsuki
1960. Hanayome kyuuketsuma
1960. Kaidan ama yuurei