Mamono Hunter Youko2 (Youko no jijou) (VIDEO)


Toho & Mad House, 1995.7.1, Color, 44 mins., Animation

Director: Shinbou Akiyuki
Story: Mutsuki Juuzou
Writer: Urahata Tatsuhiko
Music: Oomori Toshiyuki
Cast(Voice): Hisakawa Aya
Yoshida Konami
Honda Chieko
Mitsuya Yuuji
Chiba Shigeru
Plot: Youko is a female youma monster hunter.
Keyword: Monsters
Video: See "Mamono Hunter Youko (series)".
DVD: See "Mamono Hunter Youko (series)".
Series: See "Mamono Hunter Youko (series)".


Your Rate: