Tomoshibi no kana no taiwa (VIDEO)

trans. Dialogue In the light
"Jissouji Akio no fushigi-kan (VIDEO series)", 1992, Color

Producers: Takahashi Iwao
Kitaura Tsugumi
Nakaya Mizue
Kitazato Michiko
Director: Terada Minori
Writer: Satsukawa Akio
Photo: Okada Tsuguo
Music: Matsushita Isao
Other: Jissouji Akio ... supervisor
Shimizu Atsushi ... assitant director
Cast: Mashiba Yuuko ... Akari
Hashimoto Senzou
Hara Chisako ... an old woman
Hotta Yuuji
Terada Sei
Gotou Megu
Hayasaka Yuuki
Aburatani Iwao
Takahashi Iwao
Takagi Hitoshi(II)
Plot: There is the video which an actress only chime in with the lonesome watcher. But the actress is eating her heart out.
Video: [Jissouji Akio no fushigi-kan 4] Bandai [Jissouji Akio no Mystery file: Ki no kan] Air Field
DVD: [Jissouji Akio no fushigi-kan: Kan no maki] Rolans Film


Your Rate: