Reikan shouhou kabushiki gaisha (TV)

trans. Spiritual Sales Inc.
a.k.a. Occult gakuen: Reikan shouhou kabushiki gaisha

Tixe & TBS, 1991.8.19, Color, 92 mins.(video)

Producers: Akadi Ifumi
Hyakutake Takayuki
Director: Akadi Ifumi
Based on the comic:
"Reikan shouhou kabushiki gaisha" by Akino Matsuri
Writer: Katou Chie
Cast: Katou Cha ... Tokiwa Kanenari
Saitou Keiko(I)
Lasar Ishii
Isaki Mitsunori "Sotsugyou"
Hayashi Miho "Sotsugyou"
Sakurai Sachiko "Hoshi ni noroi wo"
Kuroda Arthur "Hoshi ni noroi wo"
Ogawa Noriko "Last Concert"
Aura "Last Concert"
Plot: Tokiwa Kanenari has been dead but reborn as an exorcist. He goes to work of serve people who are suffered from sprotual phenomenon, foe example ghost, kana-shibari, grudge.
Keywords: Exorcist
Ghost
kana-shibari
Video: Pack in Video


Your Rate: