Hyakki yakou-shou (TV series)

trans. An Abridgment of Pandemonium

Nihon TV, 2007.2.3~, Color, 9 episodes

Based on the comic:
"Hyakki yakou-shou" by Ima Ichiko (published by Asahi Sonorama)
Other: Hyakutake Tomo ... special makeup
Cast: Hosoda Yoshihiko ... Iijima Ritsu
Sakai Ayana ... Iijima Tsukasa
Ishino Youko ... Iijima Kinu
Watanabe Ikkei ... Iijima Takahiro = Aoarashi a shikigami
Yamada Meikyou
Ichige Yoshie
Miyata Sanae
Imaizumi Nonoka
Keyword: Spiritual powers
DVD: [vol.1 - 4] Vap
[DVD-Box] Vap, VPBX-12987 (2007.6.27)


Your Rate: