Ishino Youko


(actress)
1992. Horror House Vol.1: Onryou kyoushitsu (VIDEO)
1995. Gojira vs Desutoroia
2007. Hyakki yakou-shou (TV series)
2009. Toshi densetsu sepia: Shisha-koi (TV)