Jigoku shoujo (TV series)

a.k.a. HELL GIRL
(10=20/2 voters)

2005.10., Color, Animation

Director: Oomori Takahiro
Creators: Watanabe Hiroshi
"Jigoku shoujo" project
Writers: Kanemaki Ken'ichi ... and story editor
Takagi Noboru
Takahashi Natsuko(I)
Hiro Maki
Nishizono Satoru
Fukushima Yoshifumi
Suzuki Masashi
Music: Takanashi Yasuharu
Mizutani Hiromi
Other: Oka Mariko ... design of characters
Cast (Voice): Noto Mamiko ... Enma Ai
Matsukaze Masaya ... Ichomokuren
Oota Takako ... Hone onnna
Sugou Takayuki ... Wa nyuudou
Muroi Shigeru ... narrator (opening sequence)
Plot: If you want to revenge on cursed one, you may contact the homepage called 'jigoku tsushin (Hell-Net)'. so, a girl called jigoku shoujo' (Hell girl) will appear and give a straw doll to you. Taking the red thread off this doll, the target will be gone to hell. But you will go to hell when you will die.
Keyword: Hell
Continues: Jigoku shoujo futakomori(TV series)
Jigoku shoujo mitsuganae (TV series)
Remake to: Jigoku shoujo (2006) (TV series)
DVD: [vol.1 (eps.1~3)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1831, 5565 yen
[vol.2 (eps.4~6)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1832, 5565 yen
[vol.3 (eps.7~9)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1833, 5565 yen
[vol.4 (eps.10~11)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1834, 5565 yen
[vol.5 (eps.12~15)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1835, 5565 yen
[vol.6 (eps.16~18)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1836, 5565 yen
[vol.7 (eps.19~21)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1837, 5565 yen
[vol.8 (eps.22~23)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1838, 5040 yen
[vol.9 (eps.24~26)] Sony Pictures Entertainment, ANSB-1839, 5565 yen


Your Rate: