Oomori Takahiro


(director)
2005. Jigoku shoujo (TV series)
2006. Jigoku shoujo futakomori(TV series)
2008. Natsume yuujin-chou (TV series)
2009. Natsume yuujin-chou, Zoku (TV series)
2011. Natsume yuujin-chou san (TV series)