Gakkou no kaidan (1994) (TV series)

(9.6=48/5 voters)
trans. School Ghost Story
Kansai TV & Takarazuka eizou, 1994, Color, Strereo Hi-Fi, each 25mins.

Producers: Yamada Tsuyoshi
Nishihata Taizou
Miura Hiroshi
Directors: Kurosawa Kiyoshi "Hanako-san"
Takano Shouji "Watashi no Juliet", "Aruitekuruyo", "Yami yori sasayaku mono"
Konaka Kazuya "Youkai Teketeke"
Satou Zenboku "Oo-kagami"
Writers: Kurosawa Kiyoshi "Hanako-san", "Yami yori sasayaku mono"
Yasui Kuniho "Watashi no Juliet","Aruitekuruyo"
Konaka Chiaki "Youkai Teketeke"
Satou Zenboku "Oo-kagami"
Sagara Atsuko "Oo-kagami"
Photo: Kubo Hisao
Music: Yoshida Hikari
Cast: Ikeno Medaka ... a navigator

Honda Tomokazu ... Moriguchi Shouta "Hanako-san"
Kuruma Kazuya ... Yamaji Tokio "Hanako-san"
Terada Takushi ... Nishi Youske "Hanako-san"
Ishihara Makoto ... Murai "Hanako-san"
Nanjou Yoshiteru ... Hirayama a teacher "Hanako-san"
Satou Masao ... a physical teacher "Hanako-san"
Tsukiyama Shuuten ... a guard "Hanako-san"
Takamiya Takerou ... a guard "Hanako-san"
Itsuki Miho ... Murai's mother "Hanako-san"
Higashikawa Kazuo ... a policeman "Hanako-san"
Yamato Ayako "Hanako-san"
Ooeki Shunsuke "Hanako-san"

Imai Rina ... Endou Kazuko "Watashi no Juliet"
Matsumoto Maki ... Kanda Masami "Watashi no Juliet"
Tsuzaki Chiharu ... Senda Youko "Watashi no Juliet"
Ozaki Miki ... Mori Yuuko "Watashi no Juliet"
Amiru ... Kagawa Maki "Watashi no Juliet"
Kurata Tetsuo ... Tabe a teacher "Watashi no Juliet"
Tsujimoto Makiko ... Izumi Hiroko "Watashi no Juliet"
Yamamoto Akiko "Watashi no Juliet"
Yamada Ayu "Watashi no Juliet"
Mimura Shin'ya "Watashi no Juliet"
Fujimoto Takahisa "Watashi no Juliet"
Mizutani Miki "Watashi no Juliet"
Higashikazehira Chika ... Gotou Miki "Youkai Teketeke"
Tsujimoto Takanori ... Tanaka Shigeru "Youkai Teketeke"
Yamazaki Akira ... Ide Keito "Youkai Teketeke"
Takaoka Toshihiro ... Nakajima Noritake "Youkai Teketeke"
Miki Kenji ... Chiba Kouichi "Youkai Teketeke"
Yanagawa Masakazu ... Asanuma Keiji "Youkai Teketeke"

Hayashi Ai ... Yoshizawa Yukage "Aruitekuruyo"
Shibadate Asami ... Toyota Saori "Aruitekuruyo"
Sugimoto Azumi ... Inoue Kyouko "Aruitekuruyo"
Toujima Mirai ... Tada Hitomi "Aruitekuruyo"
Nakamura Tadashi ... Shinoda "Aruitekuruyo"
Higashimura Akiyuki ... Yoshizawa Akira "Aruitekuruyo"
Ono Asami ... Yoshizawa Takako "Aruitekuruyo"
Shinkai Natsu ... Horiuchi Saki "Aruitekuruyo"
Kikuchi Satoshi ... a guard "Aruitekuruyo"
Mitsui Youko ... the voice of the doll "Aruitekuruyo"

Takeshita Mai ... Takamine Kimiko "Yami yori sasayaku mono"
Yamamoto Kaori ... Itou Miho "Yami yori sasayaku mono"
Urata Akiko ... Sasaki Moe / Sasaki Ai "Yami yori sasayaku mono"
Miyata Keiko ... Takamine Naomi "Yami yori sasayaku mono"
Ezaki Kimi ... Inoue Masami "Yami yori sasayaku mono"
Kuwata Noriko ... Kayaba Tokiko "Yami yori sasayaku mono"
Yamamoto Shizuyo ... Mikami Youko "Yami yori sasayaku mono"
Nakanishi Shino ... Hayashi Chihiro "Yami yori sasayaku mono"
Harita Teruhisa ... Makino Yasukiyo "Yami yori sasayaku mono"
Saeki Yayoi ... aschool girl "Yami yori sasayaku mono"
Yamada Fukuko ... a sweets shop woman "Yami yori sasayaku mono"

Hanabusa Marika ... Mizoguchi Rika "Yami yori sasayaku mono"

Nagano Izumi ... Kokushou Kanae "Oo-kagami"
Yoshimi Ken'ichi ... Hayakawa Youhei "Oo-kagami"
Nagase Yukiko ... Nakano Kyouko "Oo-kagami"
Haruna Maki ... Chikako "Oo-kagami"
Takada Naomi ... Kiyomi "Oo-kagami"
Hayashi Tomu "Oo-kagami"
Bandai Takeshi "Oo-kagami"
Asou Kei "Oo-kagami"
Ootani Ryuuichirou "Oo-kagami"
Kubota Takashi "Oo-kagami"
Murata Hiroko "Oo-kagami"

Mabuchi Erika ... Matsushima Youko "Anoko wa daare?" *1

Plot: "Hanako-san" ...Four boys try to summon Hanako-san a ghost.

"Watashi no Juliet" (trans. Juliet Is My Part) ... Kazuko is possessed by the split of a dead actress girl.

"Youkai Teketeke" (trans. Teketeke a Monster) ... Kids who are movie fan try to conduct a campaign against Teketeke a demon like TV game.

"Aruitekuruyo" (trans. It Come Walking)... The curse of the doll deserted.

"Yami yori sasayaku mono" (trans. The Wisper from Darkness) ... One day Kimiko heard the mysterious girl's voice. She knows there was a girl student who hung herself ten years before, and she is visiting dead girl's friens.

"Oo-Kagami" (trans. Big Mirror) ... It is said that one will watch one's last moment in the big mirror at the school if one will be in front of it at p.m. 9:9:9. Kanae plots to let Kyouko a young woman teacher do so.

Keywords: Urban Legend, Hanako-san, Ghost, Possession, Monsters, Doll, teketeke, Mirror, School
Continues: Gakkou no kaidan R (TV)
Gakkou no kaidan f (TV)
Gakkou no kaidan G (TV)
Gakkou no kaidan: Haru no tatari special (TV)
Gakkou no kaidan: Haru no noroi special (TV)
Gakkou no kaidan: Haru no mononoke special (TV)
Video: Pony Canyon
"Gakkou no kaidan I" ("Hanako-san", "Watashi no Juliet")
"Gakkou no kaidan 2" ("Youkai Teketeke", "Aruitekuruyo")
"Gakkou no kaidan 3" ("Yami yori sasayaku mono", "Oo-kagami")


Thanks for Informations: Mr. Yagi Hayao *1 (3 Sep 2001) [Homepage]
Your Rate: