Urban Legend>Hanako-san

Hanako-san

The ghost girl who appears in the toilet at the school.


Beginning of Toilet no Hanako-san (DVD)
Gakkou no kaidan
Gakkou no kaidan (1994) (TV series)
Gakkou no kaidan 2
Gakkou no kaidan: Haru no mononoke special (TV)
Gakkou no toshi densetsu: Toilet no Hanako-san (DVD)
Gakkou no yuurei: Tokubetsu-shitsu no kai (VIDEO)
Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-04 Shinsou! Toire no Hanako-san (DVD)
Shinsei Toilet no Hanako-san
Toilet no Hanako-san (1995)
Toilet no Hanako-san (1996)
Toilet no Hanako-san: Kieta shoujo no himitsu (VIDEO)
Toilet no Hanako-san: Kyoufu kousha (VIDEO)