Tanba Tetsurou no Daireikai: Shindara dounaru

trans. Tanba Tesurou's Great Spiritual World: How Will We Be After Death?

Gakushuu kennkyuusha & Tanba kikaku, 1989.01.14, Color, 97mins.

Producer: Furuoka Hideto
Director: Ishibashi Teru
Tanba Tetsurou ... supervisor
Based on the book:
"Daireikai" by Tanba Tetsurou
Music: Aoki Fumio
Cast: Tanba Yoshitaka
Okayasu Yumiko
Maeda Gin
Igarashi Megumi
Moritsugu Kouji
Hayami Ryou
Ablyn Breakly
Matsui Kimie
Harukawa Masumi
Kouyama Shigeru
Tanba Tetsurou
Watase Tsunehiko
Nogiwa Youko
Chiba Shin'ichi
Wakayama Tomisaburou
Keyword: Other World
Continues: Daireikai 2
Daireikai 3 (VIDEO)
DVD: Toushiba Digital Fronteer/ SPO, OPSD-S0846, 4800 yen
"Tanba Tetsurou no Daireikai: Reikai tsuushin BOX" SPO, OPSD-B006, 9800\x89~ (c/w "Tanba Tetsurou no Daireikai 2: Shindara odoroita!", "Daireikai 3 (VIDEO)"
Video: Gakken, GV1-7406, 16000 yen


Your Rate: