Personal Index (Monstar actors)

Return
Amamoto Hideyo --Matango
Fuji Takako --Kayako
Kishida Shin --Dracula
Kou Hideo --GOKE!
Masako --Sadako
Musaka Naomasa
Nakajima Haruo --Gojira Actor
Nishimura Kou
Oka Jouji
Sakon Kasumi --Sacchan
Satsuma Kenpachirou --Gojita Actor
Shimada Kyuusaku --Kato
Tsuchiya Yoshio --The Human Vapor
Ushio Kenji
Yoshida Mizuho --Zeiram