Miki Kouichirou


(director)
1998. Smart Monsters (TV series)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Kinou kouen (TV)
2007. Torihada (TV)
2007. Torihada 2 "Neck" (TV)
2008. Torihada 3 (TV)
2008. Torihada 4 (TV)
2009. Torihada 5 (TV)
2009. Torihada 6 (TV)
2011. Kakusei: Kyoufu ni mezameru muttsu no story (TV)
2012. Torihada gekijou-ban
2013. Horror Accidental (TV series)
2014. Shindora: Shuugou juutaku no kyoufu (TV & WEB series)
2014. Torihada gekijou-ban 2

(writer)
2008. Torihada 4 (TV)
2009. Torihada 5 (TV)
2009. Torihada 6 (TV)
2011. Kakusei: Kyoufu ni mezameru muttsu no story (TV)
2013. Horror Accidental (TV series)
2014. Shindora: Shuugou juutaku no kyoufu (TV & WEB series)
2014. Torihada gekijou-ban 2