Fuyuki Kyouzou


(actor)
1957. Byakuya no youjo
1965. Ensetsu Yotsuya kaidan *1
1967. Namakubi jouchi jiken
1968. Kaidan barabara yuurei

Thanks for Information: nekomata sama (20 Aug 2006) *1