Jiji Buu


(actor)
2008. Tokyo zankoku keisatsu
2009. Kyuuketsu shoujo tai Shoujo Franken
2009. Joshikousei no harawata
2013. Zombie TV (DVD)