Michealty

aka. Micheal T. Yamaguchi, Mighty Yamaguchi
(other)...special makeup
2004. Shibuya kaidan: Sacchan no toshi densetsu (INTERNET series)
2006. Shibuya kaidan: the Real toshi densetsu
2007. Kowai douyou: Omote no shou
2007. Kowai douyou: Ura no shou
2008. Twilight Syndrome: Dead cruise
2008. Twilight Syndrome: Dead-Go-Round
2011. Kashima-san no noroi (DVD)
2011. Shinrei byoutou: Sasayaku shitai

(actor)
2011. Shinrei byoutou: Sasayaku shitai