Shu Genjitsu


(actor)
1994. Jyuushin Thunder Lyger: Ikari no raimei (VIDEO)
1999. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Gyaku-otoko (TV)
2004. Shibuya kaidan: Sacchan no toshi densetsu (INTERNET series)