Shiraishi Kouji


(director)
2002. Honto ni atta! Noroi no Video Ver.X:3 (VIDEO)
2002. Honto ni atta! Noroi no Video Ver.X:4 (VIDEO)
2003. Honto ni atta! Noroi no Video: The Movie
2003. Honto ni atta! Noroi no Video: The Movie 2
2001. Nippon onnen chizu: Kenshou!! Sugisawa-mura no noroi (VIDEO)
2002. Nippon onnen chizu: Kenshou!! Jukai no noroi (VIDEO)
2004. Ju-Lei Gekijou-ban: Kuro Ju-Lei
2004. Kaiki! Shinin shoujo
2004. Nippon no kowai yoru: Oo-namakubi (TV)
2005. Noroi
2005. Nippon no kowai yoru, tokubetsu-hen: Hontou ni atta shijou saikyou Best 100 (DVD)
2006. Shinrei shasin kitan (DVD)
2007. Kuchisake-onna (2007)
2007. Yuurei Zombie (DVD)
2008. Ura Horror [tabu':] (DVD)
2009. Grotesque
2009. Teketeke
2009. Teketeke 2
2009. Occult
2010. Shirome
2011. Kami idol sousenkyo battle (DVD)
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-01 Kuchisake-onna hokaku sakusen (DVD)
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-02 Furueru yuurei (DVD)
2012. Shissoushita joyuu Ishibashi Anna
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-03 Hitokui kappa densetsu (DVD)
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-04 Shinsou! Toire no Hanako-san (DVD)
2013. Cult
2013. Ada
2014. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: gekijouban joshou, Shinsetsu Yotsuya kaidan, Oiwa no noroi (DVD)
2014. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: Shijou saikyou no gekijouban

(writer)
2002. Honto ni atta! Noroi no Video Ver.X:3 (VIDEO)
2002. Honto ni atta! Noroi no Video Ver.X:4 (VIDEO)
2003. Honto ni atta! Noroi no Video: The Movie
2004. Nippon no kowai yoru: Oo-namakubi (TV)
2007. Kuchisake-onna (2007)
2007. Yuurei Zombie (DVD)
2009. Grotesque
2009. Occult
2010. Shirome
2011. Kami idol sousenkyo battle (DVD)
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-01 Kuchisake-onna hokaku sakusen (DVD)
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-02 Furueru yuurei (DVD)
2012. Shissoushita joyuu Ishibashi Anna
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-03 Hitokui kappa densetsu (DVD)
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-04 Shinsou! Toire no Hanako-san (DVD)
2013. Ada
2014. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: gekijouban joshou, Shinsetsu Yotsuya kaidan, Oiwa no noroi (DVD)

(photo)
2009. Occult
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-01 Kuchisake-onna hokaku sakusen (DVD)
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-02 Furueru yuurei (DVD)
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-03 Hitokui kappa densetsu (DVD)
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-04 Shinsou! Toire no Hanako-san (DVD)
2014. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: gekijouban joshou, Shinsetsu Yotsuya kaidan, Oiwa no noroi (DVD)

(actor)
2009. Occult
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-01 Kuchisake-onna hokaku sakusen (DVD)
2012. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-02 Furueru yuurei (DVD)
2012. Shissoushita joyuu Ishibashi Anna
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-03 Hitokui kappa densetsu (DVD)
2013. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-04 Shinsou! Toire no Hanako-san (DVD)
2014. Senritsu kaiki file - Kowasugi!: Shijou saikyou no gekijouban