Miyazaka Takeshi


(director)
1996. Burusera shop of horrors (VIDEO)
1996. Kyoufu!! Kiseichuu-kan no 3 shimai (VIDEO)
1998. Daikaijuu Tokyo ni arawaru
2002. Konjaku denki
2005. Genkaku

(writer)
1996. Burusera shop of horrors (VIDEO)
1996. Kyoufu!! Kiseichuu-kan no 3 shimai (VIDEO)