Mitani Yumi


(actress)
1991. Hiruko: Youkai Hunter (HIRUKO THE GOBLIN)
1997. Jissouji Akio no Mystery file "Sayoko no koi" (VIDEO)
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)