Haishima Kuniaki


(music)
1992-1993. Night Head (TV series)
1993. Tokyo Babylon 1999
1994. Night Head
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: '98 haru no tokubetsu-hen (TV)
1999. Saimin (HYPNOSIS)
1999. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1999) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2003. Kyougoku Natsuhiko Kousetsu 100 monogatari (TV Series)
2004. Kansen
2004. Nippon no kowai yoru: Yokan (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari: 15 shuunen no tokubetsu-hen (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2006) (TV)
2006. Siren: Forbidden Siren
2007. Sakebi (RETRIBUTION)
2007. Densenuta
2007. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2007) (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2007) (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2008) (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2009) (TV)
2009. Toshi densetsu sepia (TV)
2009. Senritsu meikyuu 3D
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2009) (TV)
2010. Yo nimo kimyouna monogatari: 20 shuunen special, haru, Ninki bangumi kyouen-hen (TV)
2010. Yo nimo kimyouna monogatari: 20 shuunen special, aki, Ninki sakka kyouen-hen (TV)