Katsube Yoshio


(actor)
1956. Byaku fujin no youren (MADAME WHITE SNAKE)
1961. Mothra (MOTHRA)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1966. Frankenstein no kaijuu: Sanda tai Gailah (FRANKENSTEIN'S MONSTER: SANDA VS GAILAH)
1966. Gojira, Ebira, Mosura: Nankai no daikettou (GODZILLA VS THE SEA MONSTER)
1968. Kaijuu soushingeki (DESTROY ALL MONSTERS)
1971. Gojira tai Hedora (GODZILLA VS THE SMOG MONSTER)