Matsumoto Senshou


(actor)
1962. King Kong tai Gojira (KING KONG VS GODZILLA)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1964. Onibaba
1965. Kaijuu daisensou (MONSTER ZERO)