Hirai Yasushi


(actor)
1979. Kaidan Kasanegafuchi (1979) (TV)
1996. Shikiyoku kaidan: Edo no inrei
1998. Otsuyu: Kaidan botan dourou
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Inugami danuki (TV)
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Fukujin nagashi (TV)