Urban Legend>kuchisake-onna

kuchisake-onna

The woman who wears a mask asks the children, "Am I beautiful?", and takes off the mask. Her mouth is splited from right ear to left ear.


Chou shock eizou: Kaiki seibutsu no sekai (INTERNET)
Gakkou no kaidan
Hikiko-san vs. Kuchisake onna (DVD)
Kaiki toshi densetsu: Kuchisake-onna (INTERNET)
Kannou byoutou: Nureta akai kuchibiru
Keitai ura site (DVD)
Kuchisake-onna (1996) (VIDEO)
Kuchisake-onna (2007)
Kuchisake-onna 0: Beginning
Kuchisake-onna 2
Kuchisake-onna returns
Okinawa no kowai hanashi: Yaeyama no kuchisake-onna (TV)
Senritsu kaiki file - Kowasugi!: File-01 Kuchisake-onna hokaku sakusen (DVD)