Voters (Apr.2000)

Return|Prev month|Next month|Best 10

datenamepointtitle
30--10Teito monogatari
29hayama10Gakkou no kaidan f (TV)
21-10Ama no bakemono yashiki
21katayama tooru9Kaibyou abura jigoku
21katayama tooru10Kaibyou 53 tsugi (1956)
14mrKwang10House
11--10Clonez (VIDEO)
11\x82\xB7\x88\xEA10Ju-On
9TAKAYUKI WADA10Zoom-in boukou danchi
9Ronald Maschmeyer7Shojo no harawata (ENTRAILS OF A VIRGIN)
9Miyashita10Devil's Body (VIDEO)
8Yuki TOMINAGA10Maboroshi no mizuumi
8Ronald Maschmeyer7Bijo no harawata (GUTS OF A BEAUTY)
1--1033 kendou no yuurei: Oryuu onryou