Hikiko-san (Series)Hikiko-san (DVD)
Shin Hikiko-san (DVD)
Exrevengers Hikiko-san: Minagoroshi (DVD)
Hikiko-san vs. Kuchisake onna (DVD)
Hikiko-san vs. Kokkuri-san (DVD)