Nippon kaidan gekijou (TV series)


trans. Japanese Ghost Story Theatre

Tokyo 12 channel (TV Tokyo), 1970, Color

Kaidan kakuidori
Kaidan botan douro: Onibi no maki & Hotarubi no maki
Kaidan Utsunoya-touge
Kaidan Sarayashiki: Okiku no bourei
Yotsuya kaidan: Inazuma no maki & Mizukusa no maki
Kaidan: Kubikiri Asaemon
Kaidan yoi miya ame
Kaidan Kasamori Osen yuurei-jaya
Kaidan miminashi Houichi
Kaidan chibusa no noroi
Kaidan Yuki-onna

DVD: [sono 1] King Record (2001.6.) including "Kaidan kakuidori", "Kaidan Utsunoya-touge", "Kaidan botan douro: Onibi no maki & Hotarubi no maki"
[sono 2] King Record (2001.6.6) including "Kaidan Sarayashiki: Okiku no bourei", "Yotsuya kaidan: Inazuma no maki & Mizukusa no maki"
[sono 3] King Record (2001.7.4) including "Kaidan: Kubikiri Asaemon", "Kaidan yoi miya ame", "Kaidan Kasamori Osen yuurei-jaya"
[sono 4] King Record (2001.7.4) including "Kaidan miminashi Houichi", "Kaidan chibusa no noroi", "Kaidan Yuki-onna"
[DVD-Box] First Distribution, MRBF-1048 (2007.10.31)
[Onnen hen] West Bridge, WBBX-2006 (2008.6.26) including "Kaidan: Kubikiri Asaemon", "Kaidan yoi miya ame", "Kaidan Kasamori Osen yuurei-jaya", "Kaidan miminashi Houichi", "Kaidan chibusa no noroi", "Kaidan Yuki-onna"
[Jounen hen] WEst Bridge, WBBX-2005 (2008.6.26) including "Kaidan kakuidori", "Kaidan botan douro: Onibi no maki & Hotarubi no maki", "Kaidan Utsunoya-touge", "Kaidan Sarayashiki: Okiku no bourei", "Yotsuya kaidan: Inazuma no maki & Mizukusa no maki"