Goumon kifujin *1

a.k.a. FEMALE INQUISITOR
a.k.a. GUTS OF A VIRGIN 3
a.k.a. RUSTED BODY

Nikkatsu, 1987.6.20, Color, 70 mins., X-rated

Producer: Hanzawa Hiroshi
Director: Gaira
Writer: Gaira
Photo: Itou Akihiro
Cast: Asano Keiko
Kizuki Saeko
Kiyokawa Ayu
Sakanishi Ryouta
Yoshihara Hirokazu
Kazama Hitomi
Nonaka Tsuyoshi
Tsuzaki Kouhei
Keyword: Torture
Video: Japan Shock Video


Thanks for Informations: Mr. Sheldon Warnock *1 (30 Jul & 19 Sep 2001)
Your Rate: