Boukou honban

trans. Violent Take

Shin-Toho, 1987.10, Color (X rated)

Director: Satou Hisayasu
Writer: Watari Taketoshi
Cast: Fujitani Nanako
Itou Kiyomi
Ishikawa Narutoshi
Hoshikawa Yui
Yuuki Mami
Remake to: Megyaku (SPLATTER: NAKED BLOOD) (VIDEO)
Keyword: Biology, Drug


Your Rate: