Gezora, Ganime, Kameeba: Kessen! Nankai no daikaijuu

(8=8/1 voter)
a.k.a. YOG, THE MONSTER FROM SPACE
a.k.a. SPACE AMOEBA

Toho, 1970.08.01, Color, Wide, 84 mins.

Producers: Tanaka Tomoyuki
Tanaka Fumio
Director: Honda Ishirou
Writer: Ogawa Ei
Photo: Kankura Taiichi
Music: Ifukube Akira
Other: Arikawa Sadamasa ... SFX director
Cast: Kubo Akira. .. Kudou Tarou
Takahashi Atsuko ... Hoshino Ayako
Kobayashi Yukiko ... Saki
Sahara Kenji ... Kobata Makoto
Tsuchiya Yoshio ... Dr. Miya
Nakamura Tetsu ... Onbo
Fujiki Yuu
Saitou Nobutake ... Riko
Sugihara Yuuko
Sakai Sachio ... an editor
Tougin Choutarou
Oomae Wataru
Gondou Yukihiko
Katou Shigeo
Ogata Rinsaku
Nakajima Haruo
Nakamura Haruyoshi
Continues: Gojira X Mosura X Mekagojira: Tokyou SOS
Keywords: Giant Monster, Alien, Amoeba


Your Rate: