Chikyuu boueigun

(7=7/1 voters)
trans. World Defense Forces a.k.a. THE MYSTERIAN

Toho, 1957.12.28, Color, 88 mins.

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Honda Ishirou
Based on the novel by:
Okami Joujirou
Story: Kayama Shigeru
Writer: Kimura Takeshi
Photo: Koizumi Hajime
Music: Ifukube Akira
Other: Tsuburaya Eiji ... SFX director
Kajita Kouji ... assistant director
Cast: Sahara Kenji ... Atsumi Jouji
Shirakawa Yumi ... Shiraishi Etsuko
Kouchi Momoko ... Iwamoto Hiroko
Hirata Akihiko ... Shiraishi Ryouichi
Shimura Takashi ... Dr. Adachi Kenjirou
Fujita Susumu(I) ... Morita a commander
Itou Hisaya ... Seki
Kosugi Yoshio ... Sugimoto a commander
Murakami Fuyuki ...Dr. Kawanami Nobuo
Tsuchiya Yoshio ... Mysterian president
Yamada Minosuke ... a commander
Nakamura Tetsu ... Dr. Kouda Tsutomu
Ookawa Heihachirou
Oikawa Takeo
Katou Haruya ... a village people
Oomura SEnkichi ... a village people
Sada Yutaka
Mihara Hideo
Sanjou Rikie
Oikata Souji
Tsuda Mitsuo
Imaizumi Ren
Ootomo Shin
Kumagai Niryou
Kusama Akio
Hirose Shouichi
Nakamaru Tadao ... a soldier
Tsubono Kamayuki
Ogata Rinsaku
Shigenobu Yasuhiro
George Furness ... a scientist
Harold S. Conway ... a scientist
Nakajima Haruo
Tezuka Katsumi
Keyword: Invader, Robot
DVD: Toho Video, TDV17009D, 4725 yen(2007.2.23)
Toho Video, TDV2604D, 6000 yen (2001.06.24)


Your Rate: