Otogiri-sou

trans. Saint John's Wort

Otogiri-sou seisaku iinnkai, 2001.1, Color, Vista size, Dolby SR-D, 85 mins. (PG-12 rated)

Producers: Hara Masato ... exective
Ogawa Shinji(I)
Sendou Takenori
Morishita Kazukiyo ... planner
Director: Shimoyama Ten
Based on the novel:
"Otogiri-sou" by Nagasaka Shuukei
(published by Kadokawa Horror Bunko)
(novelized from same title game)
Writers: Nakajima Gorou
Sendou Takenori
Shibao Hidenori ... associate
Photo: Ogura Kazuhiko
Music: Yoshida Asako
Shoujouna Tomoko
Makino Nobuhiro
Miyake Daisuke
Washimi Otoemon Fumihiro
Cast: Okina Megumi ... Kikushima Nami/ Naomi
Saitou Youichirou ... Matsudaira Kouhei
Ookura Kouji ... Ukita Shin'ichi
Matsuo Reiko ... Koseki Tooko
Minoru (aka. Terada Minoru) ... Kaizawa Souichi
Kasahara Hiroo
Video: Kadokawa shoten, 16000 yen (2001.07.21)
DVD: "special Interactive edition" Kadokawa shoten, 4700 yen (2001.07.21)


Your rate: