Onryou (VIDEO)

trans. Ill Spirit

1999.11.5, Color, 67mins.

Producers: Yamada Tomoko
Enomoto Yasushi
Iijima Shigeru
Tokunaga Hiroaki
Director: Yokoyama Hiroyuki
Story: Katsura Sayuri
Writer: Nakamura Chihiro
Photo: Satou Kazuto
Music: Yasukawa Gorou
Cast: Mochizuki Rumi
Shima Daisuke
Moritsugu Kouji
Wakana Sena
Keyword: Grudge Ghost
Video: Japan Art / Image Factory IM, IFJV-249, 16000 yen


Your rate: