Inagawa Junji no kyoufu gekijou (VIDEO)


a.k.a. Junji Inagawa's House of Horror

(1) Reiko
(2) Dosou no otoko (trans. A Man Who Was Buried)
(3) Aru Hotel no yoru (trans. A Night at the Hotel)


1999.07.25, Color, Streo, 60mins.

Producers: Gotouda Jou
Morimoto Kouji
Tomita Motomu
Miki Kazushi
Tomita Masao
Inagawa Junji
Director: Inagawa Junji
Story: Inagawa Junji
Writer: Inagawa Junji
Photo: Fujimoto Hiromu
Cast: Inagawa Junji
Ishibashi Tamotsu
Furuoya Masato
Matsunaga Kaori
Tachizawa Masaaki
Koinuma Ai
Oohama Rumi
Video: Bandai Visual, NRS-1074, 7800 yen
Continues: Inagawa Junji no Kyoufu gekijou 2 (VIDEO)


Your Rate: