Nostradamus Metsubouroku:
Idenshi no shin-seiki (VIDEO)


trans. Nostradamus, Downfall Reportl: New Century of Gene

1999, Color, 75mins.

Producers: Tsuchikawa Tsutomu
Matsushita Jun'ichi
Director: Mitsuishi Fujirou
Writer: Yamamoto Yuu
Photo: Kikuchi Wataru
Music: Endou Kouji
Cast: Komatsu Miyuki
Mizuhashi Kenji
Sakiyama Yuuichi
Kajiwara Aki
Kaizu Yoshitaka
Mizuki Chino
Nakamaru Tadao
Aoki Sora
Plot: Kazuya is performed a biological operation by his grandfather for survival after 1999. Kazuya is metamorphosed.
Keywords: Biology, Metamorphosis, Psychic Powers
Video: Art port, APR-0019, 16000 yen


Your rate: