Onnen: Norowareta shouken-man (VIDEO)

trans. Grudge: Cursed Bill Broker

1997, Color, 97mins.

Producers: Itou Hidehiro
Nihira Yukio
Kawasaki Takashi
Kidota Yasuhide
Director: Kanazawa Katsuji
Writers: Itou Hidehiro
Murakami Osamu
Photo: Satou Touru
Cast: Izutsu Shinsuke
Mayumi Rinko
Yasunaga Kazuhiko
Miyauchi Junko
Ookouchi Hiroshi
Yasuhara Reiko
Plot: the mystery of a dead bill broker.
Video: KSS, KSV023578, Rent only


Your rate: